جمعه 27 مرداد‌ماه سال 1391
توسط: farzaneh

creeping death

درود

این پست واسه دوست گلم شیدرخه.که قرار بود واسش از متالیکا مطلب بذارم.:)

این متن و ترجمه یکی از بهترین کارهای این گروهه.

این اهنگ در توصیف یهودیان و در مورده نادان بودن این قوم که با وجود تعداد زیاد پیامبرانی که براشون فرستاده شد هیچ گاه ثبات نداشتند و به انحراف کشیده شدند و تعداد زیادی از پیامبران خودشون رو کشتند..

این شعر بیشتر به داستان حضرت موسی و فرعون اشاره داره...


گروه:متالیکا

البوم:ride the lightning

سال:1984

سبک:ترش متالSlaves

بردگان

Hebrews born to serve, to the pharaoh

عبریان به دنیا امدند برای خدمت به فرعون

Heed

به گوش

To his every word, live in fear

به هر واژه اش،زیستن در مرگ

Faith

ایمان

Of the unknown one, the deliverer

به آن یکتای ناشناخته،ان رهاننده

Wait

انتظار

Something must be done, four hundred years

کاری باید کرد،چهارصد سال

So let it be written, so let it be done

پس بگذار نگاشته شود،بگذار به انجام رسد

I'm sent here by the chosen one

من اینجا فرستاده شدم از سوی آن برگزیده

So let it be written, so let it be done

پس بگذار نگاشته شود،بگذار به انجام رسد

To kill the first born pharaoh son

برای کشتن اولین فرزند فرعون

I'm creeping death

من مرگ خزنده ام

Now

اکنون

Let my people go, land of Goshen

پیروانم را رها کن،سرزمین نفرین شده

Go

برو

I will be with thee, bush of fire

با تو خواهم ماند،بوته اتش

Blood

خون

Running red and strong down the Nile

جریانی سرخ و استوار،در طول نیل

Plague

طاعون

Darkness three days long, hail to fire

سه شبانه روز تاریکی ،درودی بر اتش

So let it be written, so let it be done

پس بگذار نگاشته شود،بگذار به انجام رسد

Die by my hand

بمیر به دست من

I creep across the land

بر سراسر سرزمین می خزم

Killing first-born man

میکشم اولین مردی که زاده شود

I

من

Rule the midnight air, the destroyer

فرمانروای باد نیمه شبم،آن نابود کننده

Born

زاده شدم

I shall soon be there, deadly mass

به زودی انجا خواهم بود،توده ای مرگبار

I

من

Creep the steps and floor, final darkness

میخزم بر این پله ها،چون سیلی جاری میکنم تاریکی نهایی را

Blood

خون

Lamb's blood, painted doors, I shall pass

خون برده ها در را رنگ زده،باید عبور کنم